Member Area

Forgot Password?
Sign Up

Login without Signup


  • Your Shopping Cart is empty.

Obchodní podmínky

Veškerý obsah je na základě předplatného možné použít pro jakékoliv komerční použití v rámci jednoho právního subjektu (firmy IČO) a licence je platná neomezeně. Není, však přípustné obsah poskytovat jakékoliv třetí straně v takovém případě je nutné zakoupit další předplatné a tím i licenci. U redakčního použití fotografií si Stavomedia vyhrazuje právo na uvedení zdroje.


Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Registrací do Stavomedia souhlasíte se pracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Stavomedia a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Registrovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze Stavomedia. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Odběr aktualit emailem

Zadáním své emailové adresy potvrzuji, že souhlasím se zasíláním informací od Stavomedia. Zasílání informací lze kdykoli zrušit, newslettery obsahují odkaz pro přímé odhlášení této služby. Emailová adresa bude sloužit výhradně k výše zmíněnému účelu a nebude v žádném případě poskytnuta třetí straně.